Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmøte LOP DSS 2019

Hei. det blir årsmøte i Skedsmohallen (Skytebanen) Torsdag 28.2.2019 KL 20.00

Agenda er;

1. Foreta åpning

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Godkjenne innkalling

4. Godkjenne dagsorden

5. Innkomne forslag

6. Fastsette godtgjørelse til styret

7. Fastsette kontingent

8. Vedta budsjett for kommende sesong

9. Velge følgende tillitsmenn/kvinner til styret bestående av:

nest formann
2 styremedlemmer
materialforvalter
Valgkomite

Innkomne saker må styret i hende senest 2 uker før årsmøte/GF.

Skedsmohallen

 Vi må stenge hallen for krutt skyting med kalibre større enn 22LR

Hallen må stenges for skyting med grove kaliber, grunnen til stengingen er at det er to filtre som er tette. Stengingen er kun midlertidig til de nye filtrene er på plass, de er bestilt. Mye av grunnen til stengingen er at det blir dårlig luft i hallen og den sprer seg inn på toalettene noe som er meget uheldig og direkte ubehagelig.

Hilsen
Styre i Presisjon.

HØSTDUGNAD PÅ KORPÅSEN

Det inviteres til høstdugnad på Korpåsen torsdag 20. september fra kl. 1700.

Følgende bør gjøres:
– skifte to overliggere på skiveanlegget
– generell rydding på og omkring banen
– nødvendig fjerning av vegetasjon
– bytting av treverk på skivestativene
I «skivebua» er det mye rot og det bør ryddes der. Det er nyttig om noen fra alle gruppene kan møte opp for bla. å ta stilling til hva som kan kastes.
Det er fint om noen tar med seg kantklipper, motorsag/ryddesag og drill.
Vel møtt til høstdugnad med enkel
servering.
Leif T. Andressen
baneoppmann