Kategorier
Nyheter

Dugnad på Korpåsen

Det inviteres til dugnad på Korpåsen torsdag 8. september fra kl. 1730. Følgende bør  gjøres:

– fjerne vegetasjon på og rundt banen
– fjerne siste rest av gangbru
– rydde i standplasshuset
– erstatte sandsekker som er skutt i stykker (beskyttelse for vendeanleggsmotoren)
– renske takrenner for løv etc.
Det blir enkel bevertning.
Vi håper at mange og særlig av de faste brukerne av banen setter av denne torsdagskvelden til en felles innsats på Korpåsen.
Vi trenger at noen tar med seg kantklippere for å fjerne den  vegetasjonen som har vokst seg høy i løpet av sommeren.
Ei trillebør hadde også gjort transporten av nye fylte sekker enklere (Jostein?)
Vel møtt til dugnad på Korpåsen
Leif T. Andressen
baneoppman