Skyteprogram NSF

Skyteprogram

Finpistol/Grovpistol (VM-fin/WM-grov)

6 serier á 5 skudd 5 min pr. serie 25m / 0,5m skive

6 serier á 5 skudd 3 sek pr. skudd, 7 sek borte 25m duellskive

Standardpistol

4 serier á 5 skudd 150 sek (2 min 30 sek) pr. serie 25m / 0,5m skive

4 serier á 5 skudd 20 sek pr. serie 25m / 0,5m skive

4 serier á 5 skudd 10 sek pr. serie 25m / 0,5m skive

Hurtigpistol

4 serier á 5 skudd 10sek pr serie 25m / duellskive

4 serier á 5 skudd 8sek pr serie 25m / duellskive

4 serier á 5 skudd 6sek pr serie 25m /duellskive

NAIS

25 m / duellskiver. 5 prøveskudd

2 serier á 5 skudd, 150 s

2 duellserier á 5 skudd

1 serie á 5 skudd, 20 s

1 serie á 5 skudd, 10 s

Feltskyting

Skytes med pistol og revolver i terrenget.
Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:
1. GROV (7,62 til 9,65mm)
2. FIN (5,6mm)
3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)
4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militærklassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:
Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000

Luftpistol

60 skudd fordelt på 12 skiver (Under konkurranser skytes det ett eller to skudd i hver skive, totalt 60 skudd).
Skive: Internasjonal luftskive.
Skyteavstand: 10 meter.
Skytetid: 1 time og 45 minutter for 60 skudd og 1 time og 15 minutter for 40 skudd.
Kaliber .177 (4,5 mm)
Avtrekksvekt: 500 gram.
Våpenvekt: Maksimalt 1500 gram. Målekasse (mm): 420x200x50