Våre skytebaner

Skytebaner for klubben

Klubben disponerer to skytebaner, en innendørsbane i Skedsmohallen og en utendørsbane på Korpåsen i Leirsund

Husk!!!!  Bruk vesten som standplassleder og heis flagget.

Skyting utenfor åpningstidene er strengt forbudt!

 

Utebane – Korpåsen i Leirsund  Kart/veibeskrivelse

Skytedager Mandag Onsdag Torsdag Lørdag
Skytetider/åpningstider 11:00 – 21:00 11:00 – 21:00 11:00 – 21:00 10:00 – 15:00
Treningtider Mandag Onsdag Torsdag Lørdag
Dynamisk (DSS) 16:00 – 21:00 Fri trening for alle grupper.Se terminlister for evt. stevner.
Svartkrutt(Vinterhalvåret) 11:00 – 15:00*
Svartkrutt(Programskyting) 15:00 – 21:00
Norgesfelt ihht terminliste 17:00-21:00
Western (SCRR) 17:00-21:00

* I vinterhalvåret serverer Svartkruttgruppa vafler

Alle helligdager (røde dager) er banen stengt, det samme gjelder Påskeaften, Pinseaften og Juleaften
Skyting med kruttvåpen utenfor åpningstiden er forbudt. Heis flagg før skyting og standplassleder skal bruke signalvest
Det praktiseres samskyting på Korpåsen!
– alle kan skyte selv om en gruppe har trening, så lenge det er ledig kapasitet og du følger standplassleders anvisning
Ved feltmessig skyting skal kulenedslaget være i skivevollen

Innebane – Skedsmohallen i Lillestrøm Kart/veibeskrivelse Inngang nede ved bowlingen

 

Skytedager Tirsdag Torsdag Fredag
Presisjon, Skarp 18:00 – 24:00
Presisjon, Luft 18:00 – 20:00
Dynamisk 20:00 – 24:00
Metallsilhuett 1. og 3. Fredag
Western 2. og 4. Fredag

Husk at det kun er tillatt å skyte fra standplass