Nybegynnerkurs

Nybegynner/Sikkerhetskurs i LOP

Kurset er fullt

Nybegynner-/sikkerhetskurs Lillestrøm og omegn Pistolklubb avholder nybegynner-/sikkerhetskurs 2-3 ganger i løpet av året.
Kurset holdes på klubbens skytebane i skedsmohallen. Nærmere informasjon om tid og sted, kursinnhold, pris osv. blir sendt ut fortløpende til de som er interessert.
Det er stor pågang til kursene våre så det lønner seg å være tidlig ute med å melde seg på.
Lillestrøm og omegn Pistolklubb har et meget godt sosialt miljø hvor vi ønsker deg velkommen.

Generelt Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er, eller har vært, medlem i andre pistolklubber og har eget våpen, må gjennomføre klubbens nybegynner-/sikkerhetskurs.
Det er plass til 15-20 deltakere på hvert kurs. De første som melder seg på får plass.

Kriteriene for å erverve pistol eller revolver er at man må være over 21 år, ha vært aktivt medlem av en pistolklubb i minst 6 måneder og fått opplæring i sikkerhetsregler og skyting.

Husk hørselvern og værnebriller! Lillesrøm og omegn pistolklubb arrangerer 2 kurs i året, normalt et vår- og et høstkurs. Det er normalt 15 – 20 deltakere pr. kurs. Hvis det melder seg mange nok interesserte, så kan det være aktuelt å arrangere flere kurs ellers i året også.
For informasjon eller påmelding til et nybegynnerkurs:

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb v/ Stian Bjørkelo


E-post: kurs@loopistolklubb.no
Telefon: 93 66 49 64

Nybegynnerkurset vil gi den nødvendige opplæringen i sikkerhetsregler og skyting.