Kategorier
SCRR western

Årsmøte SCRR

Som tidligere varslet er det snart på tide med årsmøte i SCRR, under finner dere dagsorden for årsmøte i SCRR 2022
1. Foreta åpning
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenne innkallingen
4. Godkjenne dagsorden
5. Behandle årsmelding
6. Gjennomgå regnskap
7. Fastsette godtgjørelser
8. Fastsette kontingent
9. Vedta budsjett
10. Innkomne forslag
11. Valg. Nestleder for neste to år. Lars Fallmyr har sagt seg villig til å ta to år till.
12. Valgkomite?
Møtet finner sted kl 18:00 den 8. Februar og stedet er Korpåsen.
Husk å melde inn oppmøte til Tore slik at du ikke må se på oss andre momse pizza
Kategorier
SCRR western

Innkalling til årsmøte 2022 i Schedsmoe County Rough Riders

Vi prøver å avholde årsmøtet på Korpåsen den 08/02-22 klokken 18:00.

Alle som vil delta må melde fra til Tore på e-post scroughrider@gmail.com senest den 01/02-22.

Dette pga corona tiltak og at vi planlegge å bestille mat.

Eventuelle forslag må være innlevert til Tore senest 24/01-22 på e-post scroughrider@gmail.com .

Dagsorden vil bli lagt ut senest 25/01-22

Vist noen ønsker å delta via teams må de gi beskjed innen samme dato.

Mvh Styret i SCRR