Innkalling til årsmøte Lillestrøm og Omegn Presisjonsskyttere

Innkalling til årsmøte Lillestrøm og omegn presisjonsskyttere

 

Tirsdag 25. Februar 2020 kl. 18.30 i Skedsmohallen

 

Dagsorden:

1. Foreta åpning
2. Valg av ordstyrer og referent (2 til å godkjenne protokoll)
3. Godkjenne innkalling
4. Godkjenne dagsorden
5. Behandle årsmeldingen
6. Regnskap
7. Innkomne forslag
8. Fastsette kontingent
9. Budsjett
10. Valg

Saker som skal behandles må sendes styret ved Rune Bloch-Johnsen på: runeblochjohnsen@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet.

 

Vel møtt!

Problemer med hjemmesiden

Vi har for tiden en del problemer med hjemmesiden vår.

Jeg har lagt ut hjemmesiden med et nytt utseende, da det gamle utseende ikke virker lenger

Menyen til venstre på hjemmesiden, vil ved visning på mobiltelefon befinne seg helt nederst på siden

Beklager problemer dette kan medføre, ta kontakt på mail hvis det er noe på siden du ikke finner så skal jeg hjelpe til med å få tak i det. Ingen ting er borte men det er ikke sikkert det vises slik det skal akkutat nå.

 

Mvh

Vegard Brekke

 

Bedriftsarrangement

LOP tilbyr nå tilpassede skyte-arrangementer til bedrifter på Korpåsen skytebane i Leirsund.

Klubbens egne medlemmer lager gjerne en action-fylt konkurranse om ønskelig, og det vil bli god anledning til å skyte med et variert utvalg våpen som eksempelvis pistol og revolver i kaliber 22lr, 9×19, 357 mag, 45 Colt, 45 ACP og tilsvarende.

Banen er åpen ettermiddag mandag eller onsdag kl 1700-2100, eller 1100-1700 mandag, onsdag og torsdag. Minimum 10 deltakere og pris er 500,- per deltaker.

Ta kontakt med booking ansvarlig Lasse Hansen på epost lasse@mineyoursours.com for detaljer, tilgjengelige dager og tilbud.

Begrensninger i skyting på Korpåsen

I forbindelse med revidering av baneinstruksen har vi fått følgende begrensninger på bruk av banen frem til kompenserende tiltak har blitt utført og godkjent:

  1. Det er kun tillatt å skyte enhåndsvåpen og tohånds western-våpen fra standplass 1-13
  2. Stålplater til Western må flyttes frem mot skivestativ
  3. Korte hold på Norgesfelt er ikke tillatt
  4. Det er kun tillatt å skyte på de nedre skivene på hold 1-13 – toppen på skiven skal være maksimalt 57cm over bakken på baksiden av svillen som beskytter vendeanlegget
  5. Tohåndsvåpen skal skytes fra standplass 16-17 mot skiver på 50m. Skivene skal stå med toppen maksimalt 71cm over vendeanlegget

 

Styret i LOP jobber med tiltak for å imøtekomme kravene slik at normal skyting kan gjenopprettes – kontakt oppmann i din gruppe for nærmere informasjon.

Styret LOP

Seniormesterskap og jubileumsstevne

Seniorlauget av Schedsmoe Civile Skydeselskap

Arrangerer for alle LOP medlemmer:

Onsdag 18. September på Korpåsen

Seniormesterskap.

Kl. 12.oo

20 skudd mot gammel duellskive med revolver kal. 38.

Alle medlemmer fra fylte 60 år kan tilslutte seg lauget

 

Jubileum-stevne

rett etter seniormesterskapet.

10 skudd mot presisjonskive.

10 skudd mot duellskive.

Beste hånd.

Kr. 20.oo pr omgang som gir et lodd i vintrekkingen.

Det kan skytes så mange omganger man vil også med samme  våpen.

Siste lag ca. kl. 19.3o (Dersom  været tillater det)

Forrige stevne regnet omtrent  bort.

Alle våpentyper kan benyttes.

Fra .22 short til kaliber 50 magnum.

Vel møtt og fortsatt godt jubileumsår.

Are Fosjord

Laugsmester.

PS: p.g.a kollisjon med et annet arrangement av SCRR må jubileumsstevne være ferdig før 16:30

Jubileumsstevne

 

Jubileum stevne.

Avholdes onsdag 4. sept.

fra kl. 14.oo. Siste lag kl. 19.3o.

10 skudd mot pres- og 10 skudd mot duell-skive.

Alle våpentyper kan benyttes.

Revolver, pistol, snubb, spesialpistol, magnum osv.

Avfyres med bestehånd.

Det gis ett lodd pr. serie skutt.

Flere serier med samme våpen gir et lodd. Beste resultatet noteres.

Kr. 20,oo  pr.  serie.

Utlodding av jubileums-vin kl. 20.oo

Vel møtt.

SCS

Are Fosjord

Dugnad på korpåsen

Det avholdes dugnad på Korpåsen torsdag 5. september fra kl. 1700. Følgende bør gjøres:
– rydde og feie på standplassen
– slå gress og rydde på «solsiden»
– fjerne vegetasjon langs grøfter og på siden av banen
– skifte treverk på skivestativer
– lage nye gangbane mot 50-meteren (de siste 20 meter)
Vi håper at mange møter fram på dugnaden slik at mest mulig av dette kan bli utført. Korpåsen brukes nå flittig av alle gruppene og det forventes at alle er med og tar i et tak  ifm. vedlikeholdet av banen.
Ta gjerne med drill, hammer og utstyr til å fjerne vegetasjon, for eksempel. kantklipper.
 Mvh.
Leif T. Andressen
baneoppmann