Kategorier
Nyheter

Orienteringsbrev til statsforvalter fra hovedstyret

Kategorier
Nyheter

Info fra styret

Klubben har fått avslag på sin søknad om midlertidig dispensasjon for bygningsmassen på Korpåsen.

 

Avgjørelsen fra kommunen skal behandles av Statsforvalteren, og hovedstyret har sendt et brev med ytterligere informasjon til Statsforvalteren for at denne skal kunne fatte beslutning på riktig grunnlag.

 

Banen er godkjent fra tidligere, uavhengig av bygningsmassen, og ble sist godkjent av politiet i 2020.

 

Kommunen jobber med samlokalisering av skytebaner i Lillestrøm kommune.

Kategorier
Nyheter

Korpåsen skytebane er åpen

Korpåsen pistolbane åpner for egentrening fom onsdag 3 februar

– Det er kun tillatt å bruke annenhver standplass.

– Det er kun tillatt å oppholde seg i standplassbygget for det antallet personer som bruker annenhver standplass.

– Det er ikke lov å oppholde seg inne i brakka, det er kun for å hente rekvisitter til skytingen, brakka er å anse som et lager.

– For å få lov til å skyte så må man skrive seg på liste som henger på standplass før man starter å skyte, hver enkelt skytter må notere navn , telefonnummer, postnummer, tidspunkt for oppstart og avslutning av skyting. Hvis det oppdages at noen skyter på banen uten å ha skrevet seg på listen så bortvises skytteren fra banen.

– Hver enkelt skytter må ha med egen penn. Evnt. stiftemaskin og lappesaker bør også den enkelte skytter ha med selv. Det oppfordres til å bruke hansker når man håndterer skivemateriell og ved inn og utgang til/fra standplass.

– Hver enkelt må sørge for at generelle smitteverntiltak overholdes.