Kategorier
Nyheter

Skedsmohallen åpen for egentrening

Skedsmohallen er åpnet for egentrening, med følgende begrensninger:

  • Max 10 personer tilstede inne i skedsmohallen(på skytebanen og venterom, det er heller ikke tillatt å vente i gangen. Hvis det er 10 personer tilstede, må resterende vente ute i friluft)
  • Kun standplass 1,3,5,6,8 og 10 skal brukes
  • Ellers gjelder kommunale smittevernregler
Kategorier
Nyheter

Korpåsen reservert 5. Juni

LOP Kurs disponerer Korpåsen hele lørdagen den 5. juni.

Derfor må all egentrening for andre utgå denne dagen.

 

Kursansvarlig LOP

Kategorier
Nyheter

Dugnad på Korpåsen

Det inviteres/innkalles til dugnad på Korpåsen  torsdag 3, juni fra kl.1700.
Følgende oppgaver prioriteres:

– utskifting av treverk på 25 meter’n og 50 meter’n
–  påfyll av sandsekker for å beskytte motoren til vendemålsanlegget
–  grøfterens

Jeg håper at mange har anledning  til å ta i et tak denne kvelden. For å få effektiv framdrift på utskiftingen av treverket vil det være fint om flere tar med seg drill  og gjerne en hammer. Ei trillebor til transport av  sandsekker hadde også vært fint.

Vennlig hilsen
Leif T. Andressen
baneoppmann Korpåsen

Kategorier
Nyheter

Ekstraordinær Generalforsamling i Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP)

Ekstraordinær Generalforsamling i Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP)

Tid: 26 mai 2021, klokken 19.00

Sted: Digitalt – Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFiNjQxMWEtYjNkNC00ZGYxLThkZTctNTY2MjYwZjMxYjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22809d82ab-c4a1-4f5d-8384-ad701f67e3f5%22%2c%22Oid%22%3a%221ea46fd9-009c-42f7-b855-3029f7eff10d%22%7d

Valgkomitéens innstilling:

President: Geir Ove Finstad
Visepresident: Pål Sennerud
Kasserer: Turid Blickström

Regnskapet blir revidert av Tor Inge Rosvoll og Agnar Holm.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [240.48 KB]

Kategorier
Nyheter

Korpåsen åpner fra 6 mai.

Korpåsen åpner fra 6 mai.

Minner på å følge Lillestrøm kommunes smittevernregler/korona-tiltak.

 

Styret LOP

Kategorier
Nyheter

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP)

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP)

Sted: Digitalt – Teams

Tid: 26 mai 2021, klokken 19.00

Grunnen til at vi nå innkaller til et ekstra ordinært generalforsamling er at vi trenger et styrket og komplett styre som kan løse de oppgavene og utfordringer som LOP står ovenfor.
Vi har også behov for å få et godkjent regnskap for 2020.
Siden møte vil foregå på teams må forslag til kandidater til styreverv være innsendt på epost til styre før klokken 17.00 den 19. mai.

Dagsorden:

1. Foreta åpning inkludert godkjenning av de stemmeberettigede. De stemmeberettiget må identifisere seg med navn og medlemsnummer.

2. Velge ordstyrer

3. Velge referent(er) og 2 til å signere protokollen

4. Velge tellekorps

5. Godkjenne innkalling

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

 

a. Det gis maksimalt 5 minutters spørsmålstid og deretter 2 minutt tid per medlem til oppfølgingsspørsmål. Det oppfordres til å fatte seg i korthet.

b. Det velges ved handsopprekning.

c. Rekkefølge for avstemming avgjøres på dette punktet i agendaen, og endres ikke når forretningsorden er vedtatt

 

8. Behandle lagets regnskap i revidert stand.

9. Valg

a. President, visepresident, regnskapsfører, revisorer.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke tillatt å stille med fullmakt.

 

Vel møtt – Styret i LOP

Kategorier
Nyheter

Korpåsen skytebane er stengt

Korpåsen er stengt for all aktivitet inntil videre grunnet korona situasjonen.

Mvh
Styret LOP

Kategorier
Nyheter

Orienteringsbrev til statsforvalter fra hovedstyret

Kategorier
Nyheter

Info fra styret

Klubben har fått avslag på sin søknad om midlertidig dispensasjon for bygningsmassen på Korpåsen.

 

Avgjørelsen fra kommunen skal behandles av Statsforvalteren, og hovedstyret har sendt et brev med ytterligere informasjon til Statsforvalteren for at denne skal kunne fatte beslutning på riktig grunnlag.

 

Banen er godkjent fra tidligere, uavhengig av bygningsmassen, og ble sist godkjent av politiet i 2020.

 

Kommunen jobber med samlokalisering av skytebaner i Lillestrøm kommune.

Kategorier
Nyheter

Korpåsen skytebane er åpen

Korpåsen pistolbane åpner for egentrening fom onsdag 3 februar

– Det er kun tillatt å bruke annenhver standplass.

– Det er kun tillatt å oppholde seg i standplassbygget for det antallet personer som bruker annenhver standplass.

– Det er ikke lov å oppholde seg inne i brakka, det er kun for å hente rekvisitter til skytingen, brakka er å anse som et lager.

– For å få lov til å skyte så må man skrive seg på liste som henger på standplass før man starter å skyte, hver enkelt skytter må notere navn , telefonnummer, postnummer, tidspunkt for oppstart og avslutning av skyting. Hvis det oppdages at noen skyter på banen uten å ha skrevet seg på listen så bortvises skytteren fra banen.

– Hver enkelt skytter må ha med egen penn. Evnt. stiftemaskin og lappesaker bør også den enkelte skytter ha med selv. Det oppfordres til å bruke hansker når man håndterer skivemateriell og ved inn og utgang til/fra standplass.

– Hver enkelt må sørge for at generelle smitteverntiltak overholdes.