Kategorier
Nyheter

Dugnad på Korpåsen

Dugnad på Korpåsen Det inviteres til dugnad på Korpåsen tirsdag 9. juni fra kl. 1700. Den viktigste oppgaven blir å erstatte gummihjulene ved skivene med sandsekker. Dette er etter pålegg fra Politiet. Vi tar også sikte på å lage ny bro fram til skivene. Dessuten bør det ryddes og rakes etter vinterens aktiviteter. Det vil […]

Kategorier
Nyheter

Høringssvar til ny våpenlov

Styret i LOP har sendt inn høringssvar på forslag til ny våpenforskrift mv. – se vedlegg. Utkast til ny våpenforskrift finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf   Etter hvert som høringsuttalelsene blir godkjent blir de publisert her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingssvar   Mvh Lasse Hansen       Fra: regjeringen.no – Justis- og beredskapsdepartementet <svarer-ikke@dss.dep.no> Sendt: tirsdag 2. juni 2020 […]

Kategorier
Nyheter

Skedsmohallen åpner

Skedsmohallen åpner mandag 18. mai – med noen begrensninger: Maks 20 personer i skytteranlegget samtidig, minimum 1 meter avstand mellom hver person. På standplass skal det maks være 7 personer inklusive skytterleder Skytterne skal bruke standplass 1, 3, 5, 6, 8 og 10, øvrige standplasser er stengt for å beholde nødvendig avstand mellom skytterne. Utlån […]

Kategorier
Nyheter

Korpåsen

Øst politidistrikt har hatt kontroll med skytebanen på Korpåsen 24. mars 2020 og har godkjent sikkerheten på banen. De skriver i sikkerhetsgodkjenning at «det er etablert kulefang og toppen av kulefanget er over 1,5 meter målt over øvre skive sett fra standplass»   Dette betyr at det nå igjen er tillatt å bruke doble skiver, […]

Kategorier
Nyheter

Korpåsen er åpen

KORPÅSEN ÅPEN FOR TRENING – SKEDSMOHALLEN FORTSATT STENGT Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppfordrer nå til organisert trening, og Norges Idrettsforbund har derfor besluttet å oppheve forbudet mot organisert trening og egentrening. De ulike særforbundene skal lage egne regler for sine medlemmer, og Norges Skyteforbund har laget følgende regler (som kan endres når som helst): 1. Konkurranser/stevner […]

Kategorier
Nyheter

Skedsmohallen er stengt

Kommunen har bestemt å stenge hele skedsmohallen for all bruk inntill videre. Dette pga nåværende situasjon med coronaviruset.

Kategorier
Nyheter

Ny Hjemmeside

Pga tekniske problemer med den gamle hjemmesiden har det nå blitt laget en ny hjemmeside. Det vil ikke bli noen pålogging for vanlige brukere, kun for de som skal ha tilgang til å publisere på siden. Vi starter med blanke ark for å slippe å dra med masse gammel urelevant informasjon, hvis det er noe […]

Kategorier
Nyheter

Innkalling til generalforsamling LOP med saksdokumenter