Kategorier
SCRR western

Årsmøte i SCRR

Innkalling
Styret i Schedsmoe County Rough Riders innkaller herved til årsmøte for 2023. Det vil bli avholdt på Korpåsen den 31. januar 2023 klokken 18:00

Foreløpig dagorden er:

1. Foreta åpning.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Godkjenne innkalling med saksliste.
4. Godkjenne dagsorden.
5. Behandle årsberetning.
6. Behandle regnskap.
7. Fastsette godtgjørelse for 2024.
8. Bestemme kontingent for 2024. Forslag fra styre om å øke kontigenten til kr 200,-
9. Vedta budsjett for 2023.
10. Innkomne forslag? Må sendes styre senest 16. januar 2023
11.Marshall og Deputy Security Marshall er til valg for 2 år. Tore og Nikolay stiller til gjenvalg. .
12.Velge valgkomite 2024?