Alle innlegg av vegard

Jubileumsfest

Jubileumsfesten 31. August.

LOP feirer 60 år.

SCS 45 år.

Korpåsen 40 år.

Jubileumsfesten arrangeres i Arbeidersamfunnet, Lillestrøm.

Lørdag 31. august kl 17.oo.

Medlemmer av LOP m/ følge  inviteres.

Påmeldingsavg. Kr. 200,oo pr.p.

Nærmere opplysninger om mat, aktiviteter etc., kommer når antall jubilanter er påmeldt.

Påmelding gjøres til :

Are Fosjord innen

15. juni

pga. mat og bekreftelse av lokalet.

SCS

Are F.

Dugnad på korpåsen

DUGNAD PÅ KORPÅSEN TORSDAG 23. MAI
Det avholdes dugnad på Korpåsen torsdag 23. mai fra kl. 1700. Enkel servering.
Arbeid som bør gjøres:
– rydding inne på standplassen og ute etter vinterens aktiviteter
– div. reparasjoner på standplassen
– gressklipping og rydding av vegetasjon særlig bak skivestativene
– grøfterens
– fjerning av gamle metallfigurer/stativer (må kuttes opp)
Undertegnede har selv et begrenset utvalg av redskaper og ber om at man tar med ev. spade, kantklipper og vinkelsliper.
Alle gruppene i klubben bruker nå Korpåsen og det er vår felles interesse at banen holdes i god stand.
Vennlig hilsen
Leif T. Andressen
baneoppmann

Innkalling til Årsmøte i LOP-Metallsilhuettgruppa


Årsmøtet avholdes på pistolbanen Skedsmohallen
Søndag 31. mars 2019 Kl. 16:00 (Etter Stevnet)
Saksliste:
Åpning av møtet
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenne innkallingen
Godkjenne dagsorden
Behandle Årsmeldingen
Behandle regnskap
Vedta neste års kontingent
Innkomne forslag (herunder: Redusere gruppestyret fra 5 til 4 medlemmer)
Vedta budsjett
Valg
Forslag sendes Erik Skogen, erik@stillbilde.net, senest 23. mars