2015-02-09_115147a

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Schedsmoe County Rough Riders 21/2- 2016

Møtested : Korpåsen 21/2-16 klokken 12:00
Dagsorden:
1. Foreta åpning
2. Velge ordstyrer
3. Velge referent
4. Godkjenne innkallingg
5. Godkjenne dagsordenen
6. Gjennomgang av lover for LOP og SCRR
7. Retningslinjer for valg og lengde på perioder
8. Baneinstruks og tider
9. Novemer og Desember regnskap 2015
10. Kurs og nybegynnere
11. Status Korpåsen
12. Status ny skytebane
13. Andre saker