Som et tilbud til nye skyttere i LOP og andre i klubben som ønsker å forbedre sine resultater tilbys deltagelse i en treningsgruppe. I første omgang legger vi vekt på grunnleggende teknikk som stilling, løft, pust, siktebilde, grep osv. Trening foregår i Skedsmohallen på tirsdager fra ca. kl 20 til 21.15. All skyting på papp. trenere vil være Kasper og Per A. Kulbraaten.