wpid-LOP-1.jpg

Det vil bli avholdt obligatorisk kurs/samling for dommer NSF for de som ikke kunne være med på den første samlingen.

Dommerkurset blir avholdt torsdag den 7 desember klokken 17:00 i hulen til Harald Syse

Klubben har kjøpt inn nye regelverk som blir delt ut på kurset. Ta med gammelt regelverk.

De som ønsker å delta og videreføre godkjenningen som dommer må ha denne oppdateringen for å beholde godkjenningen som dommer.

http://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/dommeroppdatering/