Om LOP

Historie

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP) ble stiftet 6.11.1949 under navnet Kjeller Skyteklubb.

Aktiviteten i Kjeller Skyteklubb ble lagt ned i 1958. Klubben ble gjenopprettet 29.1.59 med nåværende navn. (Godkjennelse av klubbens navn ble gitt av Romerike Idrettskrets 3.2.1959 med følgende bemerkning: Lagets navn er LOP; tidligere registrert som Kjeller Skyteklubb, stiftet 9.11.49.)

Den første gruppa som ble registret under LOP`s vinger ble Svartkruttgruppa den 9.10.1974, etter Justisdepartementets rundskriv av 28.6.74, som fortalte at kun medlemmer av egen godkjent forening kunne erverve svartkruttvåpen. Dagens navn, Schedsmoe Civile Skydeselskab, ble vedtatt 15.1.1991.

Magnumgruppa ble etablert 26.9.81 og senere endret til LOP/Metallsilhuettskyttere.

Det ble avholdt mange stridsskytingstevner i klubben fra midten av 1970 årene. Som et resultat av dette ble egen gruppe opprettet 22.8.1985, med navnet LOP/Gruppe for Praktisk Skyting.

Klubben har alltid arrangert trening og konkurranser i NSFs regi. Skyttere som engasjerte seg i disse programmer, stiftet i 1988 Presisjonsgruppa i LOP. Den 19.10.91 ble navnet endret til Lillestrøm og Omegn Presisjonskyttere.

Med en stadig økende interesse for westernkultur og våpen, ble western skytterne etablert 23.9.2000 under navnet Schedsmoe County Rough Riders.

LOP er organisert i fem grupper, Lillestrøm og Omegn Presisjonsskyttere, Metallsilhuettgruppa, Gruppe for Praktisk Skyting, Scedsmoe Civile Skydeselskap og Schedsmo County Rough Riders, alle med eget styre og regnskap. Hovedstyret består av leder, nestleder/sekretær og lederne fra de fem andre gruppene. Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund ved Norges Skytterforbund, Norsk Svartkrutt Union, Norsk Forbund for Praktisk Skyting, Norges Metallsilhuett Forbund og Scandinavian Western Shooters.