De som ønsker å søke om stevnerefusjon for NM-starter må levere denne til gruppeformann innen 25. September.

Søknaden kan sendes på epost men må være underskrevet.

Styret