Grovkaliber er ikke tillatt brukt i Skedsmohallen grunnet støy.

Kun 22lr og luftvåpen kan benyttes inntil lydisolasjon er montert.

Styret LOP»