Med et lønnlig håp om at det kommer nok regn til at vi igjen kan skyte på Korpåsen inviteres det til følgende interne NF-stevner:
Lørdag 1. september. Stevnestart kl. 1300
Onsdag 12. september. Stevnestart kl. 1800
Lørdag 6. oktober. Stevnestart kl. 1300
Onsdag 12. september inviteres også magnumskyttere
For Press
Leif T. Andressen