Korpåsen skytebane blir igjen stengt p.g.a. at det er veldig tørt i terrenget.

Det er grunneier som bestemmer/har bestemt at banen skal stenges.