Vi har fått klager på at vi (brukere av skytebanen) kjører for fort på veien til og fra Korpåsen.

Vi vil derfor gjøre alle oppmerksomme på at fartsgrensen langs hele grusveien er max 30 km/t