rotta

Det innkalles til årsmøte for LOP DSS den 3. februar 2017 på Peppes Pizza i Lillestrøm kl 1900.

Agenda:

1. Foreta åpning

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Godkjenne innkalling

4. Godkjenne dagsorden

5. Behandle årsmeldingen

6. Behandle regnskap

7. Innkomne forslag

  • Endring av LOP DSS lover mht innmelding av nye medlemmer
  • Lagpåmelding

8. Fastsette kontingent

9. Vedta budsjett for kommende sesong

10. Velge følgende tillitsmenn/kvinner til styret bestående av:

  • viseformann
  • 2 styremedlemmer
  • materialforvalter
  • Valgkomite