SCS står som arrangør av årsfesteni LOP 2018.

Pga bestilling av lokale og mat, ber SCS om tilbakemelding
om du vil delta innen:

5. september 2018.

Til Are Fosjord. E-post: nvpost@nv.no

Hilsen

Styret i SCS