Det inviteres til høstdugnad på Korpåsen torsdag 20. september fra kl. 1700.

Følgende bør gjøres:
– skifte to overliggere på skiveanlegget
– generell rydding på og omkring banen
– nødvendig fjerning av vegetasjon
– bytting av treverk på skivestativene
I «skivebua» er det mye rot og det bør ryddes der. Det er nyttig om noen fra alle gruppene kan møte opp for bla. å ta stilling til hva som kan kastes.
Det er fint om noen tar med seg kantklipper, motorsag/ryddesag og drill.
Vel møtt til høstdugnad med enkel
servering.
Leif T. Andressen
baneoppmann