Det er funnet en gjenglemt kikkert på korpåsen, det er hengt opp et oppslag på korpåsen med info om hvem som har den. Evt kan Rune Bloch-Johnsen kontaktes for kontaktinfo.