Det inviteres/innkalles til dugnad på Korpåsen torsdag 24 mai fra kl. 1700.

– det må ryddes etter vinterens aktivitet både på banen, på standplassen og på «solsiden» .

– det må settes nytt treverk på de skivestativene som trenger det

– det må også byttes «overliggere» på skiveanlegget.

– litt grøfterens

Det er nå mange grupper som bruker Korpåsen, og jeg håper at det kommer noen fra alle gruppene for å ta i et tak og gjøre banen presentabel for sommersesongen.

Jeg håper også at noen av de faste» lørdagsskytterne» stikker innom.

På banen ligger det noe gammelt skivemateriell i stål (i graset på venstre side). Jeg vil gjerne at det avklares om dette skal brukes i framtida eller om det kan kastes.

Ta gjerne med egnet redskap for kvelden, for eksempel river og drill.

Leif T. Andressen
baneoppmann