I forbindelse med revidering av baneinstruksen har vi fått følgende begrensninger på bruk av banen frem til kompenserende tiltak har blitt utført og godkjent:

  1. Det er kun tillatt å skyte enhåndsvåpen og tohånds western-våpen fra standplass 1-13
  2. Stålplater til Western må flyttes frem mot skivestativ
  3. Korte hold på Norgesfelt er ikke tillatt
  4. Det er kun tillatt å skyte på de nedre skivene på hold 1-13 – toppen på skiven skal være maksimalt 57cm over bakken på baksiden av svillen som beskytter vendeanlegget
  5. Tohåndsvåpen skal skytes fra standplass 16-17 mot skiver på 50m. Skivene skal stå med toppen maksimalt 71cm over vendeanlegget

 

Styret i LOP jobber med tiltak for å imøtekomme kravene slik at normal skyting kan gjenopprettes – kontakt oppmann i din gruppe for nærmere informasjon.

Styret LOP