Begrensninger i skyting på Korpåsen

I forbindelse med revidering av baneinstruksen har vi fått følgende begrensninger på bruk av banen frem til kompenserende tiltak har blitt utført og godkjent:

  1. Det er kun tillatt å skyte enhåndsvåpen og tohånds western-våpen fra standplass 1-13
  2. Stålplater til Western må flyttes frem mot skivestativ
  3. Korte hold på Norgesfelt er ikke tillatt
  4. Det er kun tillatt å skyte på de nedre skivene på hold 1-13 – toppen på skiven skal være maksimalt 57cm over bakken på baksiden av svillen som beskytter vendeanlegget
  5. Tohåndsvåpen skal skytes fra standplass 16-17 mot skiver på 50m. Skivene skal stå med toppen maksimalt 71cm over vendeanlegget

 

Styret i LOP jobber med tiltak for å imøtekomme kravene slik at normal skyting kan gjenopprettes – kontakt oppmann i din gruppe for nærmere informasjon.

Styret LOP

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please login. New users may register below.

Innlogging for eksisterende brukere
   
New User Registration
* TOS
*Påkrevede felt