Norgesmesterskap i metallsilhuett luftrifle avholdes på Korpåsen lørdag
13. og søndag 14. oktober fra 1000 til senest ca. kl. 1800. Vi gir oss
når det ikke er fler deltakere, så dersom du vet at du kommer sent, gi
beskjed.
Det blir anledning til trening / innskyting fredag ettermiddag.
Våpen kan lånes.