Årsmøtet avholdes på pistolbanen Skedsmohallen
Søndag 31. mars 2019 Kl. 16:00 (Etter Stevnet)
Saksliste:
Åpning av møtet
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenne innkallingen
Godkjenne dagsorden
Behandle Årsmeldingen
Behandle regnskap
Vedta neste års kontingent
Innkomne forslag (herunder: Redusere gruppestyret fra 5 til 4 medlemmer)
Vedta budsjett
Valg
Forslag sendes Erik Skogen, erik@stillbilde.net, senest 23. mars