Kategoriarkiv: SCS

Seniormesterskap og jubileumsstevne

Seniorlauget av Schedsmoe Civile Skydeselskap

Arrangerer for alle LOP medlemmer:

Onsdag 18. September på Korpåsen

Seniormesterskap.

Kl. 12.oo

20 skudd mot gammel duellskive med revolver kal. 38.

Alle medlemmer fra fylte 60 år kan tilslutte seg lauget

 

Jubileum-stevne

rett etter seniormesterskapet.

10 skudd mot presisjonskive.

10 skudd mot duellskive.

Beste hånd.

Kr. 20.oo pr omgang som gir et lodd i vintrekkingen.

Det kan skytes så mange omganger man vil også med samme  våpen.

Siste lag ca. kl. 19.3o (Dersom  været tillater det)

Forrige stevne regnet omtrent  bort.

Alle våpentyper kan benyttes.

Fra .22 short til kaliber 50 magnum.

Vel møtt og fortsatt godt jubileumsår.

Are Fosjord

Laugsmester.

PS: p.g.a kollisjon med et annet arrangement av SCRR må jubileumsstevne være ferdig før 16:30

Jubileumsstevne

 

Jubileum stevne.

Avholdes onsdag 4. sept.

fra kl. 14.oo. Siste lag kl. 19.3o.

10 skudd mot pres- og 10 skudd mot duell-skive.

Alle våpentyper kan benyttes.

Revolver, pistol, snubb, spesialpistol, magnum osv.

Avfyres med bestehånd.

Det gis ett lodd pr. serie skutt.

Flere serier med samme våpen gir et lodd. Beste resultatet noteres.

Kr. 20,oo  pr.  serie.

Utlodding av jubileums-vin kl. 20.oo

Vel møtt.

SCS

Are Fosjord

Kulestøping

Kulestøping

SCS inviterer til kulestøping:

 Lørdag den 4.5.2019.

Fint om de medlemmer som har, tar med sine smeltegryter, sine gull…ehh..blyklumper og utvalgte kuletenger.

Det vil bli servering av pølser

Starter ca klokken 10.00 +.

I år prøver vi ett tema.

 Dette tema er Revolvere.

Remington/ Colt rundt 1858. De som har dette eller revolvere (HEGE, R&S, og lignende) fra rundt disse tider er velkomne til å ta med en revolver eller to. Ta og med støpetenger til disse, så kan vi drodle litt rundt temaet mens gullet…mener blyet smelter. 

Har man originaler, er dette også veldig velkomment. Kun Perkusjon.

Ruudvang Gård, Fetveien 1654, 1903 GAN .

Frode Høybråten

90.62.91.94

Velkommen.

Dugnad på Korpåsen

Det inviteres/innkalles til dugnad på Korpåsen torsdag 24 mai fra kl. 1700.

– det må ryddes etter vinterens aktivitet både på banen, på standplassen og på «solsiden» .

– det må settes nytt treverk på de skivestativene som trenger det

– det må også byttes «overliggere» på skiveanlegget.

– litt grøfterens

Det er nå mange grupper som bruker Korpåsen, og jeg håper at det kommer noen fra alle gruppene for å ta i et tak og gjøre banen presentabel for sommersesongen.

Jeg håper også at noen av de faste» lørdagsskytterne» stikker innom.

På banen ligger det noe gammelt skivemateriell i stål (i graset på venstre side). Jeg vil gjerne at det avklares om dette skal brukes i framtida eller om det kan kastes.

Ta gjerne med egnet redskap for kvelden, for eksempel river og drill.

Leif T. Andressen
baneoppmann

SCS tar opp igjen vintertreningen

logo_scs

SCS starter opp kursaktiviteten igjen.

Vi ønsker også andre interesserte i LOP-gruppene velkommen til samlingen.

Kan du legge ut på hjemmesiden:

 

SCS  tar opp igjen vintertreningen og ønsker å tilby skytterne i de andre LOP-grupper også velkommen til treningssamling i Skedsmohallen.

Søndag 6. november, kl. 11.oo til ca. 15.oo.

Program:

Treningsplanlegging, kapasitetsanalyse og kapasitetsprofil

Grunnleggende prinsipper: Stilling, løft, grep, avtrekk, siktebilde, pust etc.

Det gjennomgås fysiske-, og psykiske egenskaper, samt  tekniske-, og taktiske ferdigheter.

Har du revolver, ta med denne og patroner.

  • ønsker du å delta og ikke har revolver, gi meg beskjed.

 

Målet med trening er:
”Med trening menes aktivitet som tar sikte på

å øke eller vedlikeholde den idrettslige prestasjonsevne.”

 

Vel møtt.

  • ønsker du å delta, gi beskjed til A. Fosjord. epost.: nvpost@nv.no

innen fredag 4.11.,kveld.

Årsmøte Scedsmoe Civile skydeselskab

logo_scs

Scedsmoe Civile skydeselskab
Årsmøte på Korpåsen, Leirsund.

Lørdag 22. oktober, 2016 kl. 18.oo.

§4.7Årsmøtets dagsorden er følgende:
1. Foreta åpning.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Godkjenne innkallingen.
4. Godkjenne dagsorden.
5. Behandle årsberetningen.
6. Behandle regnskap i revidert stand.
7. Innkomne forslag.
8. Fastsette event. lagets kontingent.
9. Vedta budsjett.
10. Velge følgende tillitsmenn/kvinner til styret, bestående av:

A. Laugsmester, laugsdreng, arkelimester og de laugsmedlemmer som SCS trenger.
B. Formann og sekretær til senior-lauget.
C. Representant/er fra Fugleskydeselskabet.
D. Representanter til ting i de organisasjoner som SCS er tilsluttet. (NSU, LOP)
E. Kanonmannskap:
Stuckjunker og luntefører. Konstabler velges etter behov.
F. Valgkomitè for neste år, bestående av tre medlemmer utenfor det sittende styret. Den konstituerer seg selv.

4.8 Alle medlemmer velges for ett år.
4.9 Tøymester. Møter bare i styret under våpensaker.

INNKOMNE FORSLAG MÅ SENDES TIL ekrisan.ekr@gmail.com før 11. oktober 2016.

STYRET

Dugnad på Korpåsen

Det inviteres til dugnad på Korpåsen torsdag 18. august fra kl. 1700. Det er bla. behov for skivedugnad, fjerning av busker, klipping av gress og rydding/feing på standplassen.  Vi bør også begynne å  grave opp de gjengrodde drensgrøftene. Ta med spade.

 

Hvis noen har en kantklipper så ta den gjerne med.

 

Jeg håper at mange av de faste brukerne av banen vår på Korpåsen kan komme.

 

Leif Andressen

baneoppmann