Info

Hvordan melde seg inn

Alle som ønsker å melde seg inn i LOP må sende inn en underskrevet kopi av innmeldingsskjemaet som ligger nederst på siden. Dette for at vi skal få en original i vårt arkiv med signatur. Du kan skrive ut innmeldingsskjemaet, signere og sende det til oss med vanlig postgang, eller signere og levere skjemaet til Are Fosjord

Nybegynnerkurs
Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke har fullført et nybegynner-/sikkerhetskurs i en annen pistolklubb, må gjennomføre et slikt kurs hos oss før det gis tillatelse til å benytte klubbens våpen og skytebaner. Det er anledning til å melde seg inn i klubben i påvente av kurs. Se egen side om våre nybegynnerkurs for mer informasjon og påmelding.

Kurs fra andre klubber
Hvis du har fullført et nybegynner-/sikkerhetskurs i en annen pistolklubb, så sender du dokumentasjon på dette sammen med søknaden din. Hvis du ikke kan dokumentere fullført kurs, vil ikke din medlemssøknad kunne godkjennes før du har gjennomført et nybegynner-/sikkerhetskurs hos oss eller i en annen pistolklubb tilsluttet Norges Skytterforbund.

Det er altså viktig at du kan dokumentere at du har gjennomført et godkjent sikkerhetskurs i regi av Norges Skytterforbund før du søker medlemskap hos LOP!

Har våpen fra før
Hvis du har våpenkort på ett eller flere sivile våpen fra før har politiet på et tidligere tidspunkt godkjent at du har gjennomført et godkjent sikkerhetskurs og du kan søke om medlemskap hos LOP.

Medlemsfordeler
Hva får du så igjen fra klubben for kontingenten du betaler? Ganske mye faktisk:

Fri bruk av klubbens baneanlegg på Korpåsen hele året. Her kan man skyte med alle håndvåpenkalibre fra 22LR til 500 Smith & Wesson.

Tillgang til klubbens skytebane i Skedsmohallen på oppsatte treningstider.

I skedsmohallen kan man kjøpe brus, lage seg kaffe/te. på korpåsen er det fult kjøkkan med nulighet til å lage kaffe/te samt varme mat.
Hjemmeside for klubben på nettet med skytestoff, terminlister og resultater fra klubbmesterskap og stevner. Klubbinfo og nyhetsbrev.

I tillegg kommer selvsagt et godt miljø der alle er velkommen. Hvorfor ikke ta en tur på banen eller på en trening i dag og få full valuta for kontigenten din?