Hei. det blir årsmøte i Skedsmohallen (Skytebanen) Torsdag 28.2.2019 KL 20.00 Agenda er; 1. Foreta åpning 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenne innkalling 4. Godkjenne dagsorden 5. Innkomne forslag 6. Fastsette godtgjørelse til styret 7. Fastsette kontingent 8. Vedta budsjett for kommende sesong 9. Velge følgende tillitsmenn/kvinner til ... Continue Reading